โฆษณาธุรกิจด้วยสติกเกอร์ติดรถยนต์ดีอย่างไร

สติ๊กเกอร์ติดรถนั้นได้นำมาใช้ให้เพื่อเป็นเครื่องมือการตลาดที่ได้ผล มีผลตอบรับที่ดีต่อการมองเห็นกับลูกค้า และยังใช้งบประมาณที่ไม่สูงมาก

LYNK.STUDIOS

October 26, 2022
1 2