โฆษณาธุรกิจด้วยสติกเกอร์ติดรถยนต์ดีอย่างไร

สติ๊กเกอร์ติดรถนั้นได้นำมาใช้ให้เพื่อเป็นเครื่องมือการตลาดที่ได้ผล มีผลตอบรับที่ดีต่อการมองเห็นกับลูกค้า และยังใช้งบประมาณที่ไม่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการกระจายการรับรู้ของลูกค้าในท้องถนนนั้นจะพบเห็นรถที่ตกแต่งสติ๊กเกอร์ เราสามารถแบ่งเป็นการติดสติ๊กเกอร์เพื่อการตกแต่ง

  • สติ๊กเกอร์แบบตัดหรือ Electrocutโดยผู้ติดจะเลือกงานติดตกแต่งตามความชอบของเจ้าของรถเพื่อให้รถของตัวเองดูสวย น่าสนใจและเป็นที่สะดุดตา สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของเจ้าของรถ นอกจากกลุ่มนี้ที่ทำการติดสติ๊กเกอร์รถเพื่อความสวยงาม อันนี้เน้นเป็นความชอบส่วนตัว
  • สติ๊กเกอร์ติดรถเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือองค์กร โดยสติ๊กเกอร์เพื่อการโฆษณานี้นิยมใช้เทคนิคการติดสติ๊กเกอร์แบบ Car Wrap เนื่องจากสามารถออกแบบงานสีเหมือนจริงด้วยการพิมพ์ลงไปบนฟิล์มหรือสติ๊กเกอร์เกรดที่ออกแบบมาเพื่อการติดรถโดยตรง บางส่วนก็อาจใช้สติ๊กเกอร์แบบ Electrocutผสมผสานกับสติ๊กเกอร์แบบ Car Wrap เพื่อให้ได้เอฟเฟคที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารทางการตลาด

ในการเลือกสติ๊กเกอร์ติดรถในงานโฆษณาจะเน้นคุณภาพกาวเป็นหลัก จะต้องติดได้ทน แน่น และมีประสิทธิภาพสูง ไม่หลุดง่ายเพราะจะต้องเจอทั้งแดด ลม ฝน สีจะต้องสด ไม่หลุดลอก และเมื่อต้องการลอกออกจะต้องไม่ทิ้งคราบให้รถเสียหาย
สติ๊กเกอร์ติดรถนั้นจะมีอายุของกาว ควรจะต้องทราบระยะเวลาที่ใช้ก่อนตัดสินใจติดสติ๊กเกอร์รถ โดยที่เลือกสติ๊กเกอร์ติดรถที่เหมาะสมกับระยะเวลาแคมเปญที่ทำการโฆษณาต้องสอดคล้องกัน สติ๊กเกอร์ติดรถจะมีอายุของกาวเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ
หลายคนคิดว่าสติ๊กเกอร์ติดรถที่เกรดต่ำหรือราคาถูกคือถ้าเราติดสติ๊กเกอร์กับรถแล้วจะหลุดออก ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด สติ๊กเกอร์ติดรถที่ไม่ดีเวลาติดลงไปบนพื้นผิวรถแล้วจะแกะยากหรือแกะไม่ออกจนทำให้พื้นผิวรถที่ติดเสียหาย หรืออาจทิ้งคราบกาวที่ดูสกปรกและทำความสะอาดให้เหมือนเดิมได้ยาก การเลือกระยะเวลาสติ๊กเกอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจัยแรก ๆ ของการตัดสินใจเลือกสติ๊กเกอร์ติดรถ
นอกจากนั้นรถเก่าที่คุณภาพสีมีความเสียหาย หรือรถที่เคยชนและไปทำสีใหม่นั้นถ้าจะนำมาติดสติ๊กเกอร์ติดรถ อาจเกิดปัญหาตอนที่เราลอกสติ๊กเกอร์ที่ติดออก หากอู่ซ่อมรถทำสีที่เราเลือกใช้ไม่มีมาตรฐาน ทำการอบสีไม่ดี สติ๊กเกอร์ที่ติดบนรถที่พึ่งทำสีใหม่จะมีโอกาสทำให้สีหลุดติดสติ๊กเกอร์ออกมาได้ ผู้ผลิตสติ๊กเกอร์สำหรับติดรถโดยตรงจะมีนโยบายว่า รถที่นำมาติดสติ๊กเกอร์ต้องเป็นรถใหม่ไม่มีการทำสีทีหลัง หากทำสีทีหลังต้องทิ้งช่วงอย่างน้อย 6 เดือนถึง 12 เดือนขึ้นไปจึงจะติดสติ๊กเกอร์ติดรถได้ มิเช่นนั้นหากเกิดปัญหาตอนลอกออกทางผู้ผลิตสติ๊กเกอร์ติดรถจะไม่รับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นจากสีรถหลุดติดสติ๊กเกอร์